dimarts, 28 d’abril de 2009

EL METRÒNOM

El metrònom es un aparell musical que serveix per a mesurar el tempo (velocitat de la pulsació). Els primers que es van utilitzar van ser els patentats al 1814 per Johann N. Mäzel (1770-1838). Aquests eren metrònoms de pèndol analògics i es basaven en una vareta metàl·lica disposada verticalment, un pèndol, amb una pesa que es desplaça al llarg de la mateixa. Quan la pesa se situa prop de la base, els temps són més curts, mentre que a l'allunyar-la de la base el pèndol es mou més a poc a poc. En l'actualitat existeixen metrònoms digitals que imiten als analògics, reproduint regularment un so.

Utilitza aquest metrònom online per a investigar el tema de les pulsacions i el tempo.

clica aquí : METRÒNOM