dissabte, 11 de juliol de 2009

PAU CASALS

Pau Casals (litografía, 1955)
Aquest prodigiós cartell fou realitzat pel mestre Lorenzo Homar el 1955, quan Casals encara no havia arribat a Puerto Rico. El model era un esbós a llapis que Homar va realitzà majoritàriament de memòria, tenint com referència un petit i vell programa de Casals a Prades. La tenacitat del mestre va ser emblemàtica en buscar la seva excel·lència, però la virtut d’aquest gravat amb tinta negre és una gesta del sentit del deure i de compromís amb la cultura del nostre país.

Lorenzo Homar (San Juan, Puerto Rico, 1913 - 2004)
http://www.mapr.org/Para-el-Artista/PROAArtistDetail.aspx?view=2&ID=1336&Lett=E&AID=d51f7036-727d-4e2e-8e8b-52dcfa5a73ab