dijous, 13 de novembre de 2008

PAU CASALS - 5 Mirades


"Exhorto els músics de tot el món
a que posin la puresa del seu art
al servei de la humanitat
per unir els homes en un mateix vincle fraternal".
Pau Casals